Patentlar, guvohnomalar, litsenziyalar

  1. Маълумотларни шифрланган ҳолда алмашиниш имкониятини берувчи “AZROAB” дастурий таъминоти. Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлигининг 18.02.2019 йилдаги № dgu 06090-сонли гувоҳномаси.

2. Корхона ва ташкилотларда электрон ҳужжат алмашинувига мўлжалланган “AZRАAD” дастурий таъминоти. Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлигининг 10.02.2019 йилдаги № dgu 06089-сонли гувоҳномаси.

3. Тиббиёт ташкилотлари қабулхоналарида беморларни рўйхатга олишнинг автоматлаштирилган “DOCTOR” дастури. Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлигининг 18.02.2019 йилдаги №. dgu 06091- сонли гувоҳномаси.

4.Ismoilov Azamat Arslanboyevich, Rajabov Oybek Tog‘aymurod о‘g‘li “T MARKETING” / О‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligining №BGU 00395 raqamli Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron ma’lumotlar bazalari uchun olingan Guvohnomasi, 13.02.2020 y.

5.Ismoilov Azamat Arslanboyevich “PARAPET” / О‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligining №DGU 07859 raqamli Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron ma’lumotlar bazalari uchun olingan Guvohnomasi, 20.02.2020 y.

6. Ismoilov Azamat Arslanboyevich, Gapparov Furkat Axmatovich, Boymurodov Adxam Xushimqulovich, Xurramov Anvar Jumanazarovich “SOHI” / О‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligining №DGU 07858 raqamli Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid dasturlar va elektron ma’lumotlar bazalari uchun olingan Guvohnomasi, 13.02.2020 y.

Monografiyalar

  1. Boymurodov A.X.Umumiy о‘rta ta’lim tizimida informatika va axborot texnologiyalari fanini о‘qitishning innovatsion klaster modeli. MonografiY.-Toshkent: “Ishonchli hamkor”, 2021, 131-b.
  2. Jurayeva N.V. Razrabotka formalnoy modeli grammatiki ofitsialno-delovogo stilya uzbekskogo yazika i yeyo programmnaya realizatsiY. MonografiY.- Toshkent: “Ishonchli hamkor”, 2021, 108-b.

Xalqaro ilmiy jurnallarda («Web of Science», «Scopus» va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi ro‘yxatiga
kiritilgan jurnallarda) chop etilgan ilmiy maqolalar

Muallifning F.I.Sh.* (alfavit tartibida to‘liq yoziladi)Xorijiy ilmiy jurnal nashr etilgan davlat nomiIlmiy jurnal nomiIlmiy maqola nomi Nashr yili, betlari (2022 yil)Elektron maqolalarning internet manzili (giper xavola)
Allamova Shoxista Shavkat qizi Rossiya«Экономика и социум» №1(92)BLENDED LEARNING METHOD2022 yil, 503-506 betlarhttps://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_322d155ec8a04477b30d98ed70910c9b.pdf?index=true
Boymurodov Adxam Xushimqulovich BelgiyaEurasian Scientific HeraldUse Of Active and Interactive
Methods in Computer Graphic
Classes
2022 yil, 4-7 betlarhttps://www.geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/531/462
Ismoilov Azamat ArslanboyevichAQSHJournal of Pedagogical Inventions and Practices         Animated Teaching ofPhysical Processes toSchoolchildren2022 yil, 44-46 betlarhttps://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/761/620
Rizayeva Sanobar Davlataliyevna Rossiya«Экономика и социум» №1(92)MASOFAVIY TA’LIM TIZIMIDA TA’LIM KLASTERIDAN FOYDALANISH2022 yil, 518-522 betlarhttps://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_466179af0b7941a69751db08735eb6dd.pdf?index=true
Sultanov Ravshonbek Otonazarovich Rossiya«Экономика и социум» №1(92)FUNKSIYA GRAFIGINI YASASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH2022 yil, 645-650 betlarhttps://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_2dacce4aef514f5b9c03c3908aee118b.pdf?index=true
Xurramov Anvar Jumanazarovich BelgiyaEurasian Scientific HeraldUse Of Active and Interactive
Methods in Computer Graphic
Classes
2022 yil, 4-7 betlarhttps://www.geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/531/462