О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari tо‘g‘risida» 2020 yil 27 fevraldagi PQ-4623-son qarori ijrosini ta’minlash, shuningdek, pedagogik ta’lim sohasi uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta’lim sifatini oshirish, sohaga ilg‘or ta’lim texnologiyalarini joriy qilish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qо‘llash kо‘nikmalariga ega bо‘lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning samarali tizimini yо‘lga qо‘yish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 14 apreldagi “Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tо‘g‘risida”gi 213-son qaror e’lon qilindi. Ushbu qarorda Toshkent viloyatida ta’lim mazmuni va sifatini oshirish, raqobatbardosh, yuqori bilim va kо‘nikmalarga ega oliy ma’lumotli pedagoglar tayyorlashda samarador bо‘lgan pedagogik ta’lim innovatsion klasterlarini joriy qilish kо‘zda tutilgan. Qaror ijrosi hamda institutning strategik rejasi hisoblangan pedagogik ta’lim innovatsion klasterini amalga oshirish maqsadida Sizdan muassasamizda faoliyat olib borayotgan “Informatika va axborot texnologiyalari” hamda “Informatika о‘qitish metodikasi” kafedralari bilan pedagogik ta’lim innovatsion klasteri doirasida hamkorlik о‘rnatildi.

 

Informatika va axborot texnologyailari kafedrasi PTIK doirasida bajariladagan ishlar

REJASI

  1. PTIKni о‘quv jarayoniga tadbiqi
Ish turiBajarish mexanizmiKutilayotgan natijaMa’sullar
 Kafedra professor-о‘qituvchilari tomonidan Informatika va axborot texnologyailari fani bо‘yicha yangilangan darsliklardagi mavzular bо‘yicha kurslar tashkil etish (IT markazda)Kurslar bо‘yicha dasturlar ishlab chiqish, viloyat XTB, tuman XTBlariga taklif berishInformatika va axborot texnologyailari fani bо‘yicha yangilangan darsliklardagi mavzular bо‘yicha bilimga ega bо‘lishadiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
 Umumta’lim maktablari о‘quvchilari uchun Informatika va axborot texnologiyalari fani bо‘yicha bilimlarini sinovdan о‘tkazib borishfan bо‘yicha onlayn testlar tashkil etiladi  О‘quvchi haqidagi ma’lumotlarni kiritish orqali rо‘yxatdan о‘tadi va natijalar muassalarga yuboriladiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
 viloyatda joriy etilayotgan PTIK Informatika va axborot texnologiyalari fani bо‘yicha amalga oshirishni hamkorlikni rivojlantirishdaViloyat XTB, tuman XTB kumagida ledirlari ishchi guruhni shakllantirish va hamkorlikda PTIK bо‘yicha muntazam seminar-treninglar utkazish  PTIKni viloyatdagi barcha umumta’lim maktablariga krib borishi ta’minlanadiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
 Umumta’lim maktablari va oliy ta’lim о‘rtasidagi integratsiyasini ta’minlashkafedra professor-о‘qituvchilari tomonidan yaratilgan onlayn platformaga zarur ma’lumotlar kiritib borish va onlayn forumlar о‘tkazishPTIK va fan bо‘yicha о‘mumta’lim maktablari о‘qituvchilari muammolar bо‘yicha ma’lumotlar olishadi va kafedra xodimlari bilan  aloqa yо‘lga qо‘yiladiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
 Fan bо‘yicha maktab darsliklari elektron darsliklarini yaratish  Kafedra professor-о‘qituvchilari va hamkor umumta’lim maktablari fan о‘qituvchilari bilan maktab darsliklari elektron darsliklarini yaratish  Yangilangan darsliklar yitishmovchiligi bartaraf etiladiProfessor о‘qituvchilar
 Amaliyotga yо‘naltirilgan о‘qitish usullarini ishlab chiqish,  talabalar bilan birgalikda kasbga yо‘naltirish ishlarini rivojlantirish;  Talabalarni maktab faoliyati va darsliklari bilan ishlashiga yо‘naltirish Bitiruvchi talabalar ish faoliyotiga tayyorlanadiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
  1. PTIK bо‘yicha kelajakdagi rejalar
Ish turiBajarish mexanizmiKutilayotgan natijaMa’sullar
1Viloyatda fan bо‘yicha ta’lim klasteri ishini tashkil etish;  Kafedra xodimlari, tumat XTB xodimlari va umumta’lim maktablari о‘quvchilari uchun Informatika va axborot texnologiyalari fani о‘qituvchilari ishchi guruhini tashkil etishPTIK doirasida Kafedra xodimlari, XTB xodimlari Umumta’lim maktablari о‘quvchilari  muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etiladiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
2PTIKnitarmoq shakllarini ishlab chiqish  PTIK ta’lim dasturlarini amalga oshirishning tarmoq shakllarini ishlab chiqish;  tarmoq shakllarini ishlab chiqish;Kafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
3Fan  bо‘yicha PTIK tarkibiga kiritilgan tashkilotlar klaster doirasida о‘zaro hamkorlik qilish tо‘g‘risida turli tashkiliy-huquqiy shakldagi davlat organlari va  tashkilotlar davlat-jamoat birlashmalari,  tadbirkorlik subyektlari va boshqa manfaatdor shaxslarTashkiliy-huquqiy shakldagi davlat organlari va  tashkilotlar davlat-jamoat birlashmalari,  tadbirkorlik subyektlari va boshqa manfaatdor shaxslar bilan shartnoma va bitimlar tuzishTuzilgan shartnoma va bitimlar orqali amaliy ishlar bajariladiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
  1. PTIK doirasida ilmiy va metodik ishlar
Ish turiBajarish mexanizmiKutilayotgan natijaMa’sullar
     
 Kafedra PTIK doirasida ilmiy faoliyat olib borishPTIK doirasida mavzular biriktirilib tadqiqotchilar tomonidan ilmiy faoliyat boriladi Ilmiy tadqiqot mavzusi Kafedra mudiri
  Informatika va axborot texnologiyalari fanini klaster usuli yordamida о‘qitish metodikasini takomillashtirish (8-sinf misolida)Mavzu bо‘yicha ilmiy maqollar nashr etadi va (PhD) dissertatsiyasi olib boradiAzimqulov Sayxun Niyozali о‘g‘li
  Bulajak informatika va axborot texnologiyalari fanini о‘qituvchilari tayyorlashda pedagogik ta’lim innovatsion klasteriMavzu bо‘yicha ilmiy maqollar nashr etadi va (PhD) dissertatsiyasi olib boradiKuralov Yuldash Abdullayevich
  “Pedagogik ta’lim innovatsion klasteri asosida aralash ta’limni tashkil etish(iformatika fani misolida)”Mavzu bо‘yicha ilmiy maqollar nashr etadi va (PhD) dissertatsiyasi olib boradiAllamova Shoxista Shovkat qizi
 PTIK doirasida xorij va respublika ilmiy jurnallarida moqolalar nashr etish  dissertatsiya mavzusi bо‘yicha Respublika va xorijiy ilmiy amaliy konferensiyalar, OAK e’tirof etgan jurnallarga ilmiy raxbar raxbarligida maqolalar tayyorlashPTIK doirasida ilmiy faoliyat rivojlanadiTadqiqotchilar va ilmiy rahbarlar
 Ilmiy faoliyat olib borayotgan hamkor umumta’lim maktablari о‘qituvchilariga ilmiy rahbarlar tayinlashIlmiy unvonga ega kafedra professor – о‘qituvchilari umuta’lim maktablari о‘qituvchilariga ilmiy raxbar sifatida biriktiriladiumuta’lim maktablari о‘qituvchilari ilmiy ishlar bilan shug‘ullanishadiIlmiy unvonga ega kafedra professor – о‘qituvchilari
 Yо‘nalish bо‘yicha viloyat umumta’lim maktablari о‘quvchilari о‘rtasida fan olimpiyadalari о‘tkazishInformatika va axborot texnologiyalari fani bо‘yicha umumta’lim maktablari о‘rtasida olimpiadalar tashkil etishpast kо‘rsatkichli tumanlar maktablari aniqlanib ularni metodik kumak kо‘rsatishKafedra professor – о‘qituvchilari
 Kafedra professor-о‘qituvchilari va PTIK ni yо‘lga qо‘yishda viloyatdagi hamkor umumta’lim maktablar о‘qituvchilari bilan hamkorlikumumta’lim maktablar о‘qituvchilari bilan fan doirasida о‘quv qо‘llanma, uslubiy qо‘llanma (kо‘rsatma, risola)lar tayyorlashfan doirasida о‘quv qо‘llanma, uslubiy qо‘llanma (kо‘rsatma, risola)lar tayyorlash va nashr etishKafedra professor – о‘qituvchilari
Ilmiy asar nomi va turiKafedra professor-о‘qituvchisiHamkor umumta’lim maktabi о‘qituvchisi
1“Informatika” fanidan amaliy mashg‘ulot ishlarini bajarish uchun о‘quv-uslubiy qо‘llanmaSH.SH.Allamova, S.D.Rizayeva,8-umumiy о‘rta ta’lim maktabi informatika о‘qituvchisi A.J.Shamshiyeva
2“Dasturlash tillari” uslubiy kо‘rsatmaY.A. Qurolov, O.T.RajabovChirchiq shahar 15 IDUM о‘qituvchisi N.A.Abdurazzaqova

  1. Elektron ta’lim
Ish turiBajarish mexanizmiKutilayotgan natijaMa’sullar
 Internet tarmog‘ida mustaqil ta’limni tashkil etishMatematika va informatika fakultetida mavjud yо‘nalishlarda ta’lim berilayotgan fanlar bо‘yicha “Mustaqil ta’lim” platformasini yaratishyо‘nalishlar bо‘yicha “Mustaqil ta’lim” platformasi yaratiladiKafedra professor – о‘qituvchilari
 Talabalar uchun Robotatexnika fanidan mustaqil ta’limni tashkil etishTinkercad.com platformasida onlayn loyihalarni joylashtirishTinkercad.com platformasida mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarib platformaga joylashtiradilarR.Sultonov
 Talabalar uchun Kompyuter grafikasi fanidan elektron darslikning mobil ilovasini yaratishKompyuter grafikasi fanidan ma’ruza va amaliy mashg‘ulot materiallari mobil ilova kurinishida yaratiladiKompyuter grafikasi fanini о‘rganishda mobil ilovadan foydalanishadiA.Xurramov

Bitiruvchi talabalar bilan ishlash

Ish turiBajarish mexanizmiKutilayotgan natijaMa’sullar
 Bitiruvchilarni ish bilan ta’minlashToshkent viloyati umumta’lim maktablaridagi bо‘sh ish о‘rinlar haqida ma’lumotlar olish bо‘yicha yozma murojaatlar qilish va talabalarga tavsiya etishTalabalar ish bilan ta’minlanadiKafedra mudiri va professor о‘qituvchilar
Hamkorlikda
Informatika va axborot texnologiyalari kafedrasi mudiri A.X.Boymurodov, kafedra dotsenti A.J.Xurramov, katta о‘qituvchilar R.O.Sultonov va Y.A.Kuralovlar Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 6-umumiy о‘rta ta’lim maktabiga kafedra kuni tadbiri tashkil etish bо‘yicha tashrif buyurishdi.
Tadbir davomida Informatika va axborot texnologiyalari о‘qituvchilari va maktab о‘quvchilari uchun fanda  yangilangan mavzular “Python dasturlash tili” mavzusida master-klass о‘tkazildi. Shuningdek о‘quvchilari bо‘sh vaqtlarini mazmunli о‘tkazish maqsadida “Robotatexnika” bо‘yicha tugurak tashkil etish taklifi berilib, ushbu yо‘nalish bо‘yicha ham master-klas о‘tkazildi. Mag‘ulotda kafedra professor-о‘qituvchilari tomonidan yaratilgan robototexnika maxsulotlari namoyish etildi.