Sillabuslar «Informatika va axborot texnologiyalari» kafedrasi porofessor o’qituvchilari tomonidan «Matematika va informatika» yo’nalishi uchun ishlab chiqildi.

4